Bine aţi venit

la Cabinetul de Avocatură « Graziela Bârlă »

Cu    peste    20    de    ani    de    experiență    în    dreptul    penal,    civil,    fiscal, familial,    internațional    privat    și    comunitar,    vă    punem    la    dispoziție serviciile    noastre    după    ce    stabilim    împreună    strategia    aplicabilă. Procedam   cu   rigoare   la   punerea   în   aplicare   a   demersurilor   elaborate, în scopul de a va proteja și pune în valoare drepturile. Dacă   vreți   să   vă   cunoașteți   și   proteja   drepturile,   în   urma   unei   acuzații sau    acțiuni    pénale,    fiscale,    civile,    etc,    nu    mai    căutați:    aici    găsiți profesionițtii indicați pentru a vă prelua dosarul. Grija    mea    pentru    detaliu    și    experiența    de    33    de    ani    ca    avocat, excelenta   expertiză   a   echipei   mele   de   avocați   și   de   specialiști   o   fac să fie cea mai bună.
© 2017 - Graziela Barla avocat
Web Design by:  Akyia Media Productions | akyia.ca

Clientul înainte de toate!

Pentru a vă apara drepturile și interesele, echipa Cabinetului de Avocatură  « Graziela Barla » va înțelege problemele și discută cu dvs., pentru a putea alege cea mai bună abordare, ținând cont de circumstanțele dvs. personale și de cele ale cazului dvs.
B G G R A Z I E L A BARLA cabinet avocatură
Consultaţia, cu ocazia primei întalniri nu este urmată de facturarea pestaţiei, dacă aceasta primă întalnire este urmată de semnarea unui contract de asistenţă juridică. În celelate cazuri, consultaţia este facturată. Contractul de asistenţă, care cuprinde şi convenţia cu privire la onorarii, cuprinde obiectul prestaţiei, intervenţia cabinetului şi, daca este cazul, o planificare provizorie, inclusiv din punct de vedere financiar. Valoarea onorariilor este stabilită de comun acord cu clientul, în funcţie de dificultatea afacerii litigante, a intereselor aflate în joc, a experienţei avocatului care preia cauza şi a situaţiei financiare a clientului. Astfel, după caz, onorariile sunt: Fixe Forfetare Pe ore – după o valoare şi volum de munca predefinite De succes  - în procente, funcţie de rezultatul obtinut
CONTEXTUL INTERVENŢIILOR NOASTRE
Avec plus de 20 ans d'expérience en droit pénal, civil, fiscal, droit familial, international privé et communautaire, les services de notre Cabinet sont rendus après l'établissement de la stratégie applicable avec vous. Nous procédons avec rigueur à la mise en œuvre des démarches élaborées, dans le but de protéger et faire valoir vos droits. Donc, si vous cherchez à connaître et à protéger vos droites suites à une accusation ou plainte pénale ou action fiscale, civile, administrative, etc., ne cherchez plus: c’est ici que vous trouvez les professionnels tout indiqués pour prendre en charge votre dossier. Le souci du détail et mon expérience de 34 ans en tant qu'avocat, l’excellente expertise de mon équipe d’avocats et des spécialistes fait de notre Cabinet un de premier choix.

Clientul înainte de toate!

Pentru a vă apăra drepturile şi interesele, echipa Cabinetului de Avocatură  « Graziela Barlă » vă ascultă problemele şi discuta cu dvs. pentru a putea alege cea mai bună abordare, ţinand cont de circumstanţele dvs. personale şi de cele ale cazului dvs..

la Cabinetul de Avocatură « Graziela Bârlă »

CONTEXTUL INTERVENŢIILOR NOASTRE
Consultaţia, cu ocazia primei întalniri nu este urmată de facturarea pestaţiei, dacă aceasta primă întalnire este urmată de semnarea unui contract de asistenţă juridică. În celelate cazuri, consultaţia este facturată. Contractul de asistenţă, care cuprinde şi convenţia cu privire la onorarii, cuprinde obiectul prestaţiei, intervenţia cabinetului şi, daca este cazul, o planificare provizorie, inclusiv din punct de vedere financiar. Valoarea onorariilor este stabilită de comun acord cu clientul, în funcţie de dificultatea afacerii litigante, a intereselor aflate în joc, a experienţei avocatului care preia cauza şi a situaţiei financiare a clientului. Astfel, după caz, onorariile sunt: Fixe Forfetare Pe ore – după o valoare şi volum de munca predefinite De succes  - în procente, funcţie de rezultatul obtinut
© 2018 Graziela Barla avocat
Web Design by: Akyia Media Productions | akyia.ca
B G G R A Z I E L A BARLA a v o c a t s

Bine aţi venit